ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

# Title Version Description Size Hits Download
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คู่มือปฏิบัติงาน 402.48 KB 2 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิดิเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 572.70 KB 0 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลเชิงสถิดิเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 410.33 KB 1 Download Preview