ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีการดำเนินการเป็นประธานงานว่างศลาฤกษ์ ณ วัดกลางบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนชาวตำบล้านดอนร่วมงานบุญครั้งนี้