เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น จึงขอเชิญพี่น้องชาวตำบลบ้านดอนงดใช้ถุงพลาสติก และใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 4 ของทุกเดือน เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page