เรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ตามที่คุณแม่จันทร์ คุ้มฉายาได้ถึงแก่กรรม ทางครอบครัวได้รับเกียรติจากท่านที่เคารพนับถือในการส่งหรีดเพื่อเคารพศพและไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ ทางครอบครัวคุ้มฉายารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง
ทั้งนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือทุกท่าน หากท่านประสงค์ส่งหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้วายชนม์ขอให้ท่านจัดเป็นสิ่งของที่สามารถนำไปบริจาคต่อแก่ผู้ยากไร้หรือหน่วยงานอื่นได้ เพื่อทำประโยชน์และเป็นการสร้างบุญกุศลแก่ท่านและครอบครัวรวมถึงผู้วายชนม์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ด้วยความเคารพ
จากครอบครัวคุ้มฉายา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page