โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1-9 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563  

    

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page