กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อู่ทอง  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน การทำขนมผกากรอง ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 6  จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

  

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page