ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดอน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยภาษีป้ายที่จะดำเนินการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2564  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย เนื่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะของป้ายที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ อปท. เริ่มใช้ในการจัดเก็บภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  ท้ายนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชม

362902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
434
1067
3887
349018
21703
25725
362902

Your IP: 3.232.96.22
2021-01-21 08:49