สถิติงานร้องเรียนร้องทุกข์

# Title Version Description Size Hits Download
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2.29 MB 9 Download Preview
สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 410.33 KB 10 Download Preview