โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายไสว  จับแก้ว  ถึงบริเวณบ้านนายพงศกร  แสงเพชร หมู่ที่ 4 บ้านหัวทำนบ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

27506006311628776911511255902327901992622032n
2754746321104452683731355709937435205779188n
27553204648666487601203446331000515912818059n
27518070932656770437145372831593113412831051n
2754418324231756162348037235708159218429940n
2754278339455769494468334578865785995966154n
27532612815936812910140588009485504358104490n
27478095846355885499040723842627925043931430n
2750183836729758339095148559545227263992184n

โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์  จากบริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอนใต้ ถึงสามแยกคลอง 4R 5L 2L ถึงหมู่ที่ 8 บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

27520176055793911487564588988536591899225563n
2751105903459920541276758197789502809185723n
2758449302709037685306023185014439708719978n
27533543071053312928418933481667164528409277n
27529243732576380044719042643766707729837496n
2751014446612796417691219060551702312997336n
2749300373712508416737619062527877380423492n
27478095846355885499040723842627925043931430n
2755818093371107917735262998872453611598211n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา