โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอน ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณบ้านนางสำรวย สุขเกษม ถึงบริเวณบ้านนางสุกัญญา พรมเพียงช้าง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 งบประมาณ 700,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการลงหินคลุก ความหนา 0.10 เมตร

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร

- ดำเนินการเทไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร

3072759968232767321616502126123989286319417n
307229125871860707128208541040301886079515n
3072215327896597220818056222700399266090808n
3071352771389158938244801197325452822135826n
3071096104813252769328902839212754970190376n
30705392910421765698039932339777235888463833n
3070217596440747706732603445652249295606038n
30699864411769462461888428081256024992540913n
3069884074668689920239048123288973255320902n
3069361889040794438867595054170600151862802n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา