เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2565  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ศพด. ตำบลบ้านดอน (วันขึ้นปีใหม่) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 

32336266714442032997342873149737849586492439n
32300572412370490270227976227173133808820275n
3224593707393795738649552280274117951201909n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ