เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในวันมาฆบูชา เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

3360552587883113362893961428512444616489758n
3357854579617871749340062737361065076020356n
3359694351386260708875795548489642949515794n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ