เทศบาลตำบลบ้านดอน ขอประชาสัมพันธ์ การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ดำเนินการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 นอกเวลาราชการ ในวันหยุดวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ