กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดอน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยทันทวงที เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเฝ้าระวัง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

1996733943880335935411159478554792966405352n
1996105838083263831551091622305940637137997n
19812197258061670460901433169574585641049607n
19924888340104692723708092520831809319688551n
1973441677666111606860315801932445636962041n
1957440828202075822262223447566652917752435n
193479487949845665852493172830428441085749n
19567096811955511475565207512935057906355099n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ