ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #18 โดย ขวัญฤทัย
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดติดต่อได้ที่ใครและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขึ้นทะเบียน

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา - 1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #20 โดย umaporn
ติดต่อกองสวัสดิการสังคม 
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
1. ใบสูติบัตร
2. สมุดฝากครรภ์ (สีชมพู)
3. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ของผู้ยื่น
4. บัตรประชาชน (ตัวจริง) ของผู้ยื่น
5. หน้าสมุดบัญชี (ธนาคารกรุงไทย/ออมสิน/ธกส.)

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.141 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

ชุมชนของเรา