วิสัยทัศน์ (Vision)

 แหล่งเกษตรกรรมรุ่งเรือง           บ้านเมืองน่าอยู่  

เคียงคู่วัฒนธรรมการกีฬา           ปวงประชาปลอดภัย 

                      ใส่ใจเศรษฐกิจชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)

               ๑.   จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

๒.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๓.   ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  และการกีฬา

๔.   ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์

๕.   รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.   มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗.   ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๘.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙.   พัฒนาระบบการเมือง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ

๑๐. พัฒนาระบบการให้บริการและบริหารการจัดการที่ดี

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

263416
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
366
1317
366
256652
13823
23142
263416

Your IP: 3.237.200.21
2020-09-20 11:10