สถิติงานทะเบียนราษฎร

# Title Version Description Size Hits Download
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 39.80 KB 1 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 39.37 KB 5 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม 2562 44.69 KB 4 Download Preview
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านตำบลบ้านดอน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 39.75 KB 4 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม 2561 55.81 KB 4 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 55.29 KB 7 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 59.43 KB 5 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 58.72 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 57.75 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 56.36 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.66 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 55.01 KB 7 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 53.58 KB 7 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.64 KB 5 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 52.06 KB 6 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 50.58 KB 8 Download Preview
รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2560 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 61.37 KB 6 Download Preview