กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดอนลงพื้นที่ให้บริการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

    

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page