หมายเหตุ  เนื่องจากมีมติประกาศจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  จึงหมดวาระวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ