กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดอน/ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพหมู่ที่ 8 บ้านบ่อ จำนวน 25 คน 

27470409410107061465388435945818360051429184n
2746712445114777303914728368482532307739368n
2740498515054240610186089195829269527728666n
2745830484783455137413956766943107093050081n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา