โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายไสว  จับแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายพงศกร แสงเพชร หมู่ที่ 4 บ้านหัวทำนบ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2565

279020347529706948729835618050328402936260n
2787184922841516504638505471621843993587242n
27864340249840494150105136381270398367455513n
2786271717156132327921144851009615833556957n
2786105016294313818991844965592251070212857n
2783820235558957892139423542309662890189294n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา