เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2860209365519278098957014036849796750451644n
2859932353275430293896301901983631288290031n
2858622735465309701807878712134560631447547n
2858189356965168347932266919820362068628234n
28580724649948761072837552916597567660635262n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา