กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 7  บ้านดอนปอ  รายนางสาวศรีวรรณ  ใจเย็น  ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากกรณีไฟไหม้บ้าน และเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านดอน ประสานขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคม จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

28413683251973684669690066211243134339364769n
28353849812299011340808455086955673910502048n
2824127533677768554202758219981429436445346n
2822353447568443886436985418944428138028507n
2821868347050842772733479090965392400593466n
2821454153701294518495042590902543405999039n
2814566983521468670267995581507005653187888n
28006157214561953814942902800305122294986459n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา