ตามที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ดำเนินการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ได้ปิดการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาจึงได้ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้่อ ตัดกิ่งไม้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน 

2876951155140647204612161812852965546748540n
2869235357835053496830914143008022742448785n
2836550015101275942455986990502916407224155n
28602686953064912694068863041463877520809807n
2822969833923460595966338973510349558365023n
2822850427100409102183644358858257606060753n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา