เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์กล่องทิชชูและผ้าเช็ดมือตกแต่งด้วยตุ๊กตาไทยทรงดำบ้านดอน เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ณ. ศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ้านบ่อ หมู่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านสมภาพ วรรณแมน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

2877238071040376153539779242965685431373223n-1
2877238071040376153539779242965685431373223n
28704091413002883204995817132982085375934967n
2871836453850448436073774277143083993850558n
2858900027623021618041886758078893636520007n
2849217724461539673228113561891396481005614n
2844440544986878752750589195408145093402016n
2842569427245431188819715168194910947174040n
2841028843562408966509257465461469534191431n
284020388483649180191513369212765340213921n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา