ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565   #บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ขอรณรงค์งดสูบบุหรี่  เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา