ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565  กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยกับผู้ใช้อาคาร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน

29057261446684767532535218475174622321216828n
2905476114486197533739178518383618750512762n
290485057546062010510197145012008857909496n
29038040413795503392198843723229358678908255n
2902295503953644892361095548383786180534226n
2899606747845867793709322084947315162415648n
28961066412022572472658731669818262764566540n
2891018647843740725953307059354154232851984n
2886722557707689641040434845292752029717679n
28771166822772634590912328360517714086661471n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา