โครงการการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2,4,9 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านยางลาว จำนวน  11  สาย, หมู่ที่ 4  บ้านหัวทำนบ  จำนวน  9  สาย,  และหมู่ที่ 9 บ้านดอนไฮ จำนวน  5  สาย

- ดำเนินการปรับเกลี่ยเรียบ

2921701961812170592447743703250502449354106n
2920434585846195763591851911815209853331608n
2919979375240770019334795808832463516467536n
29190206912463344794430443716255379887133546n
2918133255701367678183672863851521766769785n
29178320613554320049378191980341943079931173n
29175592832881772614179517929697760943239214n
2917107404116578873918517369806798001671140n
2916707575245159560790512491404409272657301n
29146531550681766798978904066672729539715934n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา