โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบริเวณบ้านนายเฉลิม ธนทัศกิตติ ถึงบริเวณบ้านนายอนุชา ปานเพชร หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ  ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ถางป่าขุดตอ พร้อมขุดดินวางท่อระบายน้ำ

- ดำเนินการลงแผ่นพื้นรองท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก

- ดำเนินการยาแนวท่อ และกลบดินท่อระบายน้ำ

- ดำเนินการปรับพื้นทาง ลงหินคลุกและทรายรองพื้ันพร้อมปรับเกลี่ย

- ดำเนินตีแบบถนน คสล.และเทพื้น คสล.พร้อมฉาบเรียบ

- ดำเนินการตีแบบปากบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก

- ดำเนินการลงหินคลุกลงไหล่ทาง

- ดำเนินการตัดคอนกรีตและหยอดยาง

29229420432440283759234728756510060860724409n
2923682604504801865470492783358511172408120n
29190294423450325823014207506138151081213157n
2919003938144433561871385338915232317214164n
2918780214079619511151971795606263382607207n
2918696409778335529067842486750677729586356n
2917593987245730454751696946692929633340976n
29175593313679349436120934179908470619520109n
29175318710835807692285747910283816586107240n
29173126410696809470524733844134389837685031n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา