โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2  สาย  สายที่ 1 จากบริเวณบ้านนางสุนันท์  ด้านเนาลา ถึงบ้านนางเครือฟ้า  แก้วเพชร สายที่ 2 จากแยกถนน คสล. บ้านนางดวงสมร แคนเพชร ถึงบริเวณบ้านนางสุพิศ  แอ่นเพชร หมู่ที่ 9 บ้านดอนไฮ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ถางป่าขุดตอ

- ดำเนินการปรับพื้นทาง ลงหินคลุกและทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย

- ดำเนินการตีแบบถนน คสล. และเทพื้น คสล. พร้อมฉาบเรียบ

- ดำเนินการลงหินคลุกลงไหล่ทาง

- ดำเนินการตัดคอนกรีตและหยอดยาง

29216780710338175872682911688297795710744037n
29213145612864247288067801948895251187003213n
2921248144349874618276148779368965534079833n
29202096534967810972780241995842673326124024n
291748362613186429942676169894466674314226n
2918165514011667586495764641475366558955605n
29162140511462500892860681158165055489799280n
29160227964325919735478771635244679502144n
2913943457750507303555453080151537324932084n
2913116784302296256731825394567999404990165n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา