โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบริเวณทางแยกถนน หมายเลข 3505 บริเวณบ้านนายถวิล  ห้อยมาลา ถึงคลองระบายน้ำ ยุ้งทะลาย  บริเวณหลังบ้านธีระพงษ์  เอื้ออังกานนท์  หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ถางป่าขุดตอ พร้อมขุดดินวางท่อระบายน้ำ

- ดำเนินการเทสีพื้นรองท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก

- ดำเนินการยาแนวท่อ และกลบดินท่อระบายน้ำ

- ดำเนินการถมดินขยายทาง

2921669944352700782581906800376230702856299n
2920173454330091753797874278826256360897154n
291896486575935840808890741898278402898996n
2917881037459026199450593897754442143174664n
2916826057382907541578351534517906321674291n
29168204061272099606273901365737356757278017n
29168059710868961719397708048894005338490208n
2916503994616534591322158356029652631198837n
2915386597281794884764981498043430325300515n
29159676711593494413025167975474074724577846n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา