เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโดยมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนและมีการเลือกตัวแทนผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน

2934060255706081712646661616182405749424929n
2917716417393523606843856189188630622290401n
29164681151760061324827491530585755030272087n
29160717233404933362294161988591377180977874n
2906684626094087671798154554379675479051640n
2890488293650535890894687720715148421487703n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา