เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านดอนร่วมกับสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดอนได้ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์) เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ และจุดประกายความคิดให้คณะทำงานโครงการฯ ช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และนำมาปรับใช้หรือแก้ปัญหาต่อไป

2917295695784881773173266209973664113015871n
2927532384163077705463183316899498093617305n
29165688710813443561528354154437289908781148n
2907241504089846712085344623647814751564491n
2888060417443633136808757934058165420649995n
28849309910789724630400448605666605281652285n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา