โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบริเวณทางแยกถนนหมายเลข 3505 บริเวณบ้านนายถวิล ห้อยมาลา ถึงคลองระบายน้ำ ร ยุ้งทะลาย บริเวณหลังบ้านนายธีรพงษ์  เอื้ออังกานนท์ หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ  ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการปรับพื้นทาง ลงหินคลุกและทรายรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย

- ดำเนินการตีแบบถนน คสล. และเทพื้น คสล. พร้อมฉาบเรียบ

- ดำเนินการตีแบบปากบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก

29415149112231894184450553149661045373959222n
2940150517917980855196614062837340863120749n
2935473823748610480939518503899597362094973n
292757020724732621964202231755469310863460n
2919107727998608378574393192595474408261851n
29179350552709740129718889143772900806863984n
2916253508552984221095897133726887229566342n
2916086203581183398286244046965321095570846n
2916086185745925875368917892125549782342165n
29111951126079660760063909107782142710996355n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา