โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 ,5 และหมู่ที่ 7 จำนวน 24 สายทาง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ 3  บ้านยางไทย จำนวน 14 สาย หมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้  จำนวน  6  สาย  และหมู่ที 7 บ้านดอนปอ  จำนวน  4  สาย 

- ดำเนินการปรับเกลี่ยเรียบ

2944120173932728626856419205072231349968359n
2935822121049710655654800713896095412230845n
29356849911291278343024651235614238661494794n
29320940258333907433425095274401572209053188n
2930580295561111862583756161926209096644803n
29181562410357762969395213204314819636814063n
29176662554823091418297091362041406061229545n
2909290717412219071641863959623821373156828n
2907697728472628329168921188192357992313920n
2907617415324031986632011915209377087880359n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา