เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน โดยการนำของท่านสมภพ วรรณแมน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการธรรมะนำสุข นำสู่สังคมน่าอยู่ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและเข้าใจหลักธรรมมากขึ้น และสามารถนำหลักธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีท่านสมบัติ คุ้มฉายา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์วัฒนธรรมสองชาติพันธุ์

3017111015021707417453307500649935331897475n
3008623226069478842509305864781610291558276n
30047213612342523507303825355371983468747751n
2993272104862624496034405398463881547468721n
29696050514356132269223516187442597847351165n
2957441966052466911779364465163177205177062n
2951013054721031582640706128109730997411698n
2934740406528905425335322007779284862587212n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา