โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณบ้านนางสำรวย สุขเกษม ถึงบริเวณบ้านนางสุกัญญา พรมเพียงช้าง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ยาว 365  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญจ้างเลขที่ 12/2565 งบประมาณ 700,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการขุดรื้อไหล่ทางเดิม เพื่อทำการขยายไหล่ทางความกว้าง 0.05 เมตร 

- ดำเนินการลงหินคลุกบริเวณไหล่ทาง ความหนา 0.10 เมตร

3048111425431260303598265857570767311934748n
30284399511764818064180246272762039284120669n
3022404564093071244404097506510943669062634n
3048766695950008118356356498078154522816165n
3047669167514189727581583620367386867716586n
3036664748308387749635307816578633281841313n
30290820112352477906463545459116145659857978n
3025724816367466978701302265807541636515693n
3025724816367466978701302265807541636515693n-2
3025724816367466978701302265807541636515693n-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา