เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และการทำขนมทองม้วน ณ. ศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ้านบ่อ หมู่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านสมภาพ วรรณแมน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

30636962811346171774693691804087136482703908n
3058948008064663705409245879904266369856284n
30006878717272911142992491563363159189438233n
29962094731729346429279219061639974244687053n
2983933243992803823758091608463603502863852n
2969608086275401754260564307625339581764563n
2961463566267208288214295360504796467933881n
2959080643181613295488224941547193957512990n
29564922811614382810790512840976632523587425n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ