เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟาง เพื่อส่งเสริมการร่วมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเลขที่ 301 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

30673797058182569815416893746864359077743166n
30087282120042021097749866419711431895127060n
30027211011354710337307057207604854726300507n
3002584101176260296258653429964566867625240n
3001734166560440526044971167812960146613894n
3001512827749170971034181399898760954025904n
2956082783944604062160764455203559364279663n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา