ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เขตตำบลบ้านดอนทั้ง 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 จากยอดสำรวจสุนัขและแมว จำนวน 2,379 ตัว นั้น  เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และส่งผลให้ลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนต่อไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีความรับผิดชอบนำสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัควีนป้องกันโรคพาสุนัขบ้า

30759417917200182150398282885043275970048158n
3072177648241587756082838241755637131956179n
30703458632708327565211793271865198405493381n
3068811836186764530396486390857485380849614n
30687809621223912045979917221042988008917047n
3068630101122563548393929771475243710607228n
30678974714548682583454607985358074567188477n
3065386524734116613776183511866786953924966n
3064842806204564663050968884993747357517941n
3062899205011201414403781499225658644531735n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา