ด้วยเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 เพื่อให้นักดื่มและนักสูบทั้งหลายเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากยาสูบและแอลกอฮอล์และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงโทษ    และอันตรายตลอดจนสามารถ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลบ้านดอนทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน  7,636 คน

30802260115615408409986201197120918482388840n
3080064786249636856967914419218710852949981n
3076301126086546273882794296089908226937251n
3075916955900495561354098491128769972643705n
307291296484288776892242958784284961868535n
30706725732926246077319275189095786822971488n
30640206512434276364162373084293224930450016n
30628515914954060942580097607756759343408831n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา