เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  เมื่อเวลา 10.00  – 11.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 4           ในรัศมี 100 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4    ลงพื้นที่หยอดทรายอะเบทบริเวณบ้านดังกล่าว

3069008844457683508637075113105063193194359n
306536295781834009799924732969506521620358n
30644949010469319292762114259633169750017469n
3065169899715766909038856872077931989927741n
3063092504276994160206759031756346659389530n
30617109317943689442438176182607907526256539n
30611920011849622090286572238579148034101877n
30611536513557053349593223249777723075277012n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา