ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอนจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ (วันออกพรรษา)  ให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้ประวัติวันออกพรรษา และร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียน ฟังธรรม ณ วัดกลางบ้านดอน เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับผู้อื่น 

31099562410793811927453264100292634119623309n
30761008111725012466811812572006153767546484n
3000295126811312030884262968451255800137464n
30604081317537649016462454333136113134115703n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา