กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบ้านดอน  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 นอกสถานที่่ หมู่ที่ 1-9 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

3109892748237637623454149014859163872406149n
3084506978346212276673599156095103212933210n
30834171411569534983641123167095444707909536n
3078791175410116711971493033849541608761468n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา