กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ประสบปัญหา กรณีฉุกเฉินเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดอน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

3162254844781187343024081458904502678409796n
3159973006324401353296166661067359092988693n
3154404785335458549872787815941376951872048n
31530047114786904359756697678433716694268383n
3130972576798097602229848702176649862077572n
3121814115414800811458777101921519538798711n
3089984649737445168091379154564952963069772n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ