ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จัดกิจกรรมลอยกระทงให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ เพื่อเปิดโอกาส และส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

31446285920640987237756448876676867528007738n
31383825283745655059505064846755285835457672n
3114256031280473045828078612975585746889950n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา