โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านยางลาว ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณทางแยกถนน คสล. หมู่ที่ 9 ถึงทางแยกบ้านนายแสวง มั่นเพชร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 16/2565 งบประมาณ 2,050,000 บาท  ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการทำความสะอาดผิวจราจร

- ดำเนินการแทคโค้ด (Tack Coat) พื้นทาง

- ดำเนินการปูผิวแอสฟันท์ติกคอนกรีต (AC) 

- ดำเนินการตีเส้นจราจร ThermoPlastic Paint (สีขาว)

- ดำเนินการตีเส้นจราจร TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)

31669106455651239435856581616402125690725044n
3166470776491137068541658034038130788163453n
3166060998218030055953305534232945975834175n
3165295348677882843744635867299678429549110n
3165054728479996063913742928975071522541654n
3164564346643235184203861416571069545555560n
3164298216525466798540905491523232917463416n
31638970315441679593842772513920596000865786n
3163561396742381976160715183564995451262993n
3163519665410730074446102065734686329115229n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา