โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5 บ้านดอนไฟไหม้ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3505 ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,116 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 15/2565 งบประมาณ 570,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการทำความสะอาดผิวจราจร

- ดำเนินการแทคโค้ด (Tack Coat) พื้นทาง

- ดำเนินการปูผิวแอสฟันท์ติกคอนกรีต (AC) 

- ดำเนินการตีเส้นจราจร ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)

- ดำเนินการตีเส้นจราจร ThermoPlastic Paint (สีขาว)

- ดำเนินการตีเส้นจราจร TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)

3166208668175206961517542005974294906876825n
3167181155079663479271648469807039861782088n
3166104058534983424470931389232009401430860n
31657445711307117711434372092664119302717374n
3165647016993746352338758999531356029959420n
316563143546921113434772726865764415150954n
3165412776616124186956984658375156269190025n
3164750948362820709869084727409094911966517n
3163673056789213470029794913851286027239736n
31635452411750346600629166310588773304985944n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา