เนื่องจาก เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากสุนัขจรจัด (สุนัขไม่มีเจ้าของ) ในพื้นที่ตำบลบ้านดอน  และเมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ร่วมกับปศุสัตว์ อำเภออู่ทอง  ได้ออกดำเนินการจับสุนัขจรจัด (สนัขไม่มีเจ้าของ) ในพื้นที่ตำบลบ้านดอน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 ในเบื้องต้นได้มีการนำสุนัชจรจัดที่จับได้ดำเนินการส่ง ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2 อู่ทอง) จำนวน 10 ตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน อาหารสุนัข หรือยารักษาโรคให้กับสุนัขจรจร ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสุพรรณบุรี (แห่งที่ 2 อู่ทอง) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

31967107429675768635466684994753038618057244n
32068681412833742325064876660248001734735431n
32046659012936364448038367066865172735088073n
31956398111956784313531096484204857059901026n
3194933458218023388857278365430695086030516n
3194219594078322829060497896182354459400448n
3193440215956538225690502815055592721527848n
3189792326811398503893681057255885872034799n
319283193702962381287685131503146204427566n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา