เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านของนายสมศักดิ์  แร่เพชร  บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื่องจากบ้านนายสมศักดิ์ แร่เพชร  มีอาชีพเลี้ยงหนูนา อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ เช่น โรคฉี่หนู 

323819718564797318500522901213928501338035n
3235281534682190855205583558697968855803291n
3230809511428039384394646826804604298759343n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา